• Communitate valemus...
  • Telefon: +90 312 441 11 50

Etik İlkeler ve Yayın Politikası

ETİK İLKELER ve YAYIN POLİTİKASI

ETİK İLKELER

1. Terörizm ve Radikalleşme Araştırmaları Dergisinde (TRAD) yer alan etik görev ve sorumluluklarda Committee on Publication Ethics (COPE) tarafından kabul edilen ve yayınlanan etik ilkeler benimsenmektedir.

2. TRAD’a gönderilen çalışmalar en az iki hakeme gönderilmekte ve karşılıklı olarak isimleri birbirlerinden gizli tutulmaktadır.

3. TRAD’a gönderilen çalışmalar için hiçbir ücret ve karşılık talep edilmemektedir.

4. TRAD’da yayımlanmak üzere sürekli olarak makale kabulü devam etmektedir. Hakem süreçleri sonucu kabul edilen makaleler yayımlanacak olan ilk sayı için sıraya alınmakta, şayet ilgili sayının yayım kontenjanı dolmuş ise bir sonraki sayı için rezerve yapılmaktadır.

5. TRAD, Ocak ve Haziran aylarının 15’nci gününde yayımlanacaktır.

6. Yayımlanacak makalelerin ön kontrol ve hakem atama süresi ortalama 10 gündür. Hakem süreci başladıktan sonra hakemlerin 10 gün davet süresi, 30 gün değerlendirme süreleri bulunmaktadır.

7. Yazarlara verilen düzeltme süresi 15 gündür. Bu süre içinde düzeltme istekleri gerçekleştirilmeyen çalışmalar kabul edilmeyecektir. Editöre başvurulması ve editör tarafından uygun görülmesi halinde bu süre 10 gün kadar uzatılabilir.

EDİTÖRÜN UYMASI GEREKEN ETİK İLKELER

1. Editör; kendisine iletilen çalışmaları, yazarların din, dil, ırk, etnik köken, siyasi düşünce ve cinsiyet gibi özelliklerine bağlı kalmaksızın sadece çalışmanın kalitesine ve hakem yorumlarına göre değerlendirmesini yapar ve bu hususu takip eder.

2. Editör, etik ihlaller tespit etmesi durumunda makaleyi reddedebilir.

3. Editör dergiye iletilen çalışmalarla ilgili tüm bilgileri gizli tutar, bu bilgileri sorumlu yazar, editör kurulu ve yayın kurulu dışında kimseyle paylaşmaz.

4. Editör, hakem değerlendirme sürecinin çift taraflı kör hakemlik ile yapılmasını sağlar.

5. Editör, makalede sunulan bilgileri kendi araştırmaları için kesinlikle kullanamaz.

6. Editör, dergiye gönderilen makaleleri reddetmek, kabul etmek veya değişiklik istemekte tam sorumluluğa sahiptir.

YAZARLARIN UYMASI GEREKEN ETİK İLKELER

1. Yazarlar gönderdikleri çalışmanın özgün olduğunu, daha önce yayınlanmadığını beyan ederler.

2. Yazarlar, çalışmanın halihazırda başka bir dergide değerlendirme altında olmadığını beyan ederler.

3. Yazarlar, çalışmadaki deneysel tasarıma ve uygulanmasına ya da verilerin analizi ve yorumlanmasına katkıda bulunmuş gerçek kişiler olmalıdır.

4. Yazarlar gerekli görülmesi halinde makalede kullandıkları veri setlerine ulaşım imkanı sağlamalıdırlar.

5. Yazarların yayımlanan makalelerinde önemli bir hata olduğunu fark etmeleri halinde editörü, makale yayımlanmadan önce bilgilendirmeleri gerekmektedir.

6. Yazarlar, etik kurul onayı gerektiren çalışmalar için etik kurul onayını dergiye sunmalıdırlar.

7. Etik kurallar çerçevesinde; dergide değerlendirilmesi için Etik Kurul İzni gerektiren araştırmalar aşağıdaki gibidir:

a. Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar,

b. İnsan ve hayvanların (materyal/veriler dahil) deneysel ya da diğer bilimsel amaçlarla kullanılması,

c. İnsanlar üzerinde yapılan klinik araştırmalar,

ç. Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar,

d. Kişisel verilerin korunması kanunu gereğince retrospektif çalışmalar.

HAKEMLERİN UYMASI GEREKEN ETİK İLKELER

1. Hakemler, yeterli uzmanlığa sahip olduklarını düşündükleri konularda hakemlik yapmayı kabul etmelidir.

2. Hakemler, zamanında ve yeterli olarak değerlendirebileceklerini düşündükleri çalışmalara hakemlik yapmayı kabul etmelidir.

3. Hakemler, hakem incelemesinin gizliliğine / mahremiyetine saygı ve özen göstermeli ve bir makalenin inceleme süreci sırasında veya sonrasında, yayımlananların ötesinde çalışmayla ilgili hiçbir bilgiyi açığa çıkarmamalıdır.

4. Hakemler, hakemlik sürecinde elde ettikleri bilgiyi kendilerinin veya başkalarının avantajı için kullanmamalıdır.

5. Hakemler intihal veya diğer etik ihlallerden şüphelendiklerinde dergi editörüne mutlaka bildirmelidir.

6. Hakemler çıkar çatışması olabilecek durumlarda hakemlik yapmamalıdır.

7. Hakemler, değerlendirmelerinde objektif ve yapıcı olmalı, kişisel yorumlar yapmamalıdırlar.

YAYIN POLİTİKASI

1. Terörizm ve Radikalleşme Araştırmaları Dergisi – TRAD’a gönderilecek yazılar, özgün ve daha önce hiçbir yayın organında yayımlanmamış veya aynı anda değerlendirilmek üzere gönderilmemiş olmalıdır.

2. Terörizm ve Radikalleşme Araştırmaları Dergisi – TRAD’a gönderilen ve yayımlanması uygun görülen çalışmaların tüm yayın, yayım ve dağıtım hakları Terörizm ve Radikalleşme ile Mücadele Araştırma Merkezi Derneği'ne aittir.

3. Yayımlanan yazılardan alıntı yapılması halinde kaynak belirtilmesi zorunludur. Yazının tamamının kullanılması derginin iznine bağlıdır.

4. Gönderilen çalışmalar en az iki hakemin olumlu değerlendirmesi, editörün uygun bulması ve Yayın Kurulunun olumlu kararından sonra yayımlanır.

5. Yayımlanan yazıların sorumluluğu yazarlarına aittir. Yazılardaki görüşler Terörizm ve Radikalleşme Araştırmaları Dergisi – TRAD’a ve Terörizm ve Radikalleşme ile Mücadele Araştırma Merkezi Derneği'ne mal edilemez.

6. Dergiye gönderilen çalışmalar, yayımlansın veya yayımlanmasın iade edilmezler.

7. Terörizm ve Radikalleşme Araştırmaları Dergisi – TRAD’a gönderilecek çalışmalar, editortrad@teram.org veya traddergi@teram.org elektronik posta adreslerine gönderilmelidir.

8. Makaleler, dipnotlar, özet, abstract ve kaynakça dahil en az 4.000 en fazla 8.000 kelime olmalıdır.

9. Kitap incelemeleri ise 1.000-1.500 kelime olacak şekilde hazırlanmalıdır.

10. Makalelere Türkçe ve İngilizce özet ve anahtar kelimeler eklenmelidir. Özet ve İngilizce Abstract bölümü en fazla 200 kelime olacak şekilde

11. Dergide yayımlanacak makalelerde etik kurul izini ve/veya yasal/özel izin alınmasının gerekip gerekmediği belirtilmelidir.

12. Eğer etik kurul izini ve/veya yasal/özel izinlerin alınması gerekliyse, bu iznin hangi kurumdan, hangi tarihte ve hangi karar veya sayı numarası ile alındığı açıkça sunulmalıdır.