• Communitate valemus...

Dernek Üyeliği Başvurusu

 

 

TERÖRİZM VE RADİKALLEŞME İLE MÜCADELE ARAŞTIRMA MERKEZİ DERNEĞİ BAŞKANLIĞINA

 

                                                                                                                                                                ...../......./2021

 

Derneğinizin tüzüğünü okudum. Dernek tüzüğünde yazılan üyelik şartlarını kabul ediyor ve derneğinize üye olmak istiyorum.

Bilgilerinize arz ederim.

 

                                                                                                                                                            Adı Soyadı

                                                                                                                                                             İmza

 

Açık Adresi:

Telefon Numarası:

e-posta Adresi :

 

 

NOT: Derneğe üye olmak isteyenlerin, Üye Başvuru Belgesi ile beraber; adli sicil kaydı, ikametgah belgesi, iki adet vesikalık fotoğraf, nüfus cüzdan fotokopisi ve giriş ödentisi ile yıllık üyelik aidatı dekontunu bizzat veya posta yoluyla Dernek Merkezine ulaştırması gerekmektedir.