Kongre Programı

                                              

TERÖRİZM VE RADİKALLEŞME İLE MÜCADELE KONGRESİ

“CUMHURİYETİN 100. YILINDA TÜRKİYE’DE TERÖRİZM VE TERÖRİZMLE MÜCADELE”

03-05 Mart 2023

AÇILIŞ OTURUMU: TÜRKİYE’DE TERÖRİZMİN VE TERÖRİZMLE MÜCADELENİN TARİHİ, ANA KAVRAMLAR

MODERATÖR: Prof.Dr. Yelda ONGUN

03 Mart 2023 Cuma

10.00-12.00

SAAT

AÇILIŞ KONUŞMALARI

KONUŞMACI(LAR)

10.00-10.15

Açılış Konuşması

Prof.Dr. Yelda ONGUN

10.15-10.30

Açılış Konuşması

Erol Başaran BURAL

10.30-11.00

Terörizm ve Terörizmle Mücadelede Kavramsal Çerçeve

Prof.Dr. Haldun YALÇINKAYA

11.00-11.30

Türkiye’de Terörizm ve Terörizmle Mücadeleye Tarihsel Bir Bakış

Doç.Dr. Nihat Ali ÖZCAN

11.30-12.00

Türkiye'nin Terörizmle Mücadelesinde TSK’nın Rolü ve Önemi

Em.Korg. Mehmet DAYSAL

 

I.OTURUM: TÜRKİYE’DE ETNİK AYRILIKÇI / BÖLÜCÜ TERÖRİZM / AYAKLANMALAR

 MODERATÖR: Doç. Dr. Emre ÇITAK

03 Mart 2023 Cuma

13.00-14.40

SAAT

AÇILIŞ KONUŞMALARI

KONUŞMACI(LAR)

13.00-13.20

Türkiye’nin Etnik Terörizmle Mücadelesi: PKK Örneği

Dr.Öğr.Üyesi İskender KARAKAYA

13.20-13.40

Devlet Destekli Terörizm ve Vekil Aktör Olarak PKK Terör Örgütü

Dr.Öğr.Üyesi Ali GÖK

Dr.Öğr.Üyesi Çağla MAVRUK

13.40-14.00

Türkiye ve Fransa’nın Ayaklanmalara Karşı Koyma Yöntemleri Üzerine Karşılaştırmalı Bir Analiz: Şeyh Said ve Büyük Dürzi Ayaklanması Örnekleri

Öğr.Üyesi Arman SERT

14.00-14.20

PKK’nın Ormanlık Alan Sabotajları ve Türkiye’nin Çevre Terörizmiyle Mücadele Politikalarının Değerlendirilmesi

Doç. Dr. Emre ÇITAK

14.20-14.40

Bir Terörizm Metodolojisi Olarak İntihar Eylemleri ve Eylemcilerinin Psikolojisi: PKK Örneği

Öğr.Gör. Bora İYİAT

 

II. OTURUM: TÜRKİYE’DE DİNİ MOTİFLİ TERÖRİZM / YABANCI SAVAŞÇILAR

MODERATÖR: Prof. Dr. Halil AYDINALP

03 Mart 2023 Cuma

15.00-16.40

SAAT

BİLDİRİ BAŞLIĞI

YAZAR(LAR)

15.00-15.20

Türkiye’de Dini Radikalleşmeyle Mücadelenin Teorik ve Pratik Çerçevesi

Prof.Dr. Halil AYDINALP

15.20-15.40

Türkiye’de Radikal Selefi Terörizmle Mücadele: 20 Yılın Anatomisi

Prof.Dr. Serhat Ahmet ERKMEN

15.40-16.00

Türkiye’ye Yönelen DEAŞ Terör Örgütü Tehdidi: “Hilafet” Devleti Ordusundan Otonom Cihatçılara Dönüşen Yapı

Dr.Öğr.Üyesi Haydar KARAMAN

16.00-16.20

Din Motifli Terörizmin Önlenmesi Bağlamında Türkiye Cumhuriyeti’nde Laiklik İlkesinin Önemi

Dr.Öğr.Üyesi Seda DUNBAY

16.20-16.40

Türkiye’de Yabancı Savaşçılığın Tarihsel Dalgaları

Dr. Ahmet Yusuf ÖZDEMİR

 

III. OTURUM: TÜRKİYE’DE RADİKAL DEVRİMCİ TERÖRİZM / AŞIRI SAĞ

 MODERATÖR: Dr.Öğr.Üyesi Burak GÜNEŞ

04 Mart 2023 Cumartesi

10.00-11.20

SAAT

BİLDİRİ BAŞLIĞI

YAZAR(LAR)

10.00-10.20

Türkiye’de Radikal Sol Terörizmin Dünü ve Bugünü

Hatice VAROL

10.20-10.40

Türkiye'de Devrimci Hareketlerin Silahlı Propaganda yahut Politikleşmiş Askeri Savaş Stratejisi

Oğuzcan ACAR

10.40-11.00

Terörle Paramiliter Mücadele: Anti-Komünizmden Kürt Meselesine Türk Aşırı-Sağının Terörist İmgesi

Dr.Tuncer BEYRİBEY

11.00-11.20

Türkiye’de Yaşanan Ekonomik Krizlerden Sonra Gerçekleşen Terör Hareketlerinin İncelenmesi: 1990- 1994 Yılları Örneği

Seyfican GÖRGÜLÜ

 

IV. OTURUM: TÜRKİYE’DE TERÖRİZMİ VE TERÖRİSTİ TANIMLAMAK: TANIM, LİTERATÜR, MEVZUAT 

MODERATÖR: Dr.Öğr.Üyesi Hüseyin ARAS

04 Mart 2023 Cumartesi

12.30-14.10

SAAT

BİLDİRİ BAŞLIĞI

YAZAR(LAR)

12.30-12.50

Türkiye’de Geçmişten Günümüze Terörizm Çalışmaları ve Terörizm Literatürünün Evrimi

Dr. Ahmet Yiğitalp TULGA

12.50-13.10

Türkiye’de Terörizm Çalışmalarında Görülen Genel Sorunlar

Ömer ÇONA

13.10-13.30

Terörizmi Özneleri Üzerinden Anlamak:

Türkiye’nin 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu İçin Bir Tanım Önerisi

Dr.Öğr.Üyesi Hüseyin ARAS

13.30-13.50

Avrupa Birliği Uyum Süreci Perspektifinden Türkiye’de Terörle Mücadele Mevzuatının Durumu

Dr.Volkan KOCAGÜL

13.50-14.10

Terörizmde Yükselen Tehditler ve Türkiye Örneği

Prof.Dr.Şaban KARDAŞ

Prof.Dr. Haldun YALÇINKAYA

Elif Merve DUMANKAYA

 

V. OTURUM: TERÖRİZM, PROPAGANDA, MEDYA ve DEZENFORMASYON 

MODERATÖR: Doç. Dr. Sezgin MERCAN

04 Mart 2023 Cumartesi

14.20-16.00

SAAT

BİLDİRİ BAŞLIĞI

YAZAR(LAR)

14.20-14.40

Türkiye Karşıtı Terör Örgütlerinin Söylemsel İnşası: Amerikan Basınında YPG Örneği

Dr.Öğr.Üyesi Mustafa Onur TETİK

14.40-15.00

Türkiye’nin Terörizmle Mücadelesinde Stratejik İletişimin Yalan Haber ve Dezenformasyona Karşı Koymadaki Rolü

Dr.Öğr.Üyesi Oğuzhan YANARIŞIK

15.00-15.20

Dönüşen Güvenlik Paradigmasında Hibrit Tehditler, Dirençlilik, Dezenformasyon ve Türkiye’nin Dezenformasyonla Mücadelesi

Dr. Hatice SÜRURİ

15.20-15.40

Terör Örgütü DAEŞ’in Türkiye’de Düzenlediği Saldırıların Nebe Dergisinde Yansımaları  

Büşra İÇEN

15.40-16.00

Terör ve Anlatı: PKK’nın Ölen Terörist Hikayeleri

Doç. Dr. Ahmet GÜVEN

Zafer YILMAZ

 

VI. OTURUM: TERÖRİZM VE TOPLUMSAL CİNSİYET

MODERATÖR: Doç. Dr. Engin AVCI

04 Mart 2023 Cumartesi

16.20-17.40

SAAT

BİLDİRİ BAŞLIĞI

YAZAR(LAR)

16.20-16.40

Terörizm, Toplumsal Cinsiyet ve Kadın: Türkiye Örneği

Doç. Dr. Fatma Anıl ÖZTOP

16.40-17.00

PKK Terör Örgütünde Kadın Kimliğinin Şiddet Yoluyla Yeniden

İnşası ve Kadınlara Yüklenen Rol ve İşlevler

Dr. Merve ÖNENLİ GÜVEN

17.00-17.20

PKK Terör Örgütünde Faaliyet Göstermiş Kadın Teröristler Üzerine Nitel Bir Araştırma

Doç.Dr. Engin AVCI

Doç.Dr. Naci AKDEMİR

Öğ.Üyesi Arman SERT

17.20-17.40

Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Sorgulamaların Terörizm Çalışmalarına Entegrasyonu: Türkiye'deki Çalışmalara Bir Bakış

 

Seda ÇOLAKOĞLU

 

VII. OTURUM: TERÖRİZMLE MÜCADELEDE İSTİHBARAT

 MODERATÖR: Prof. Dr. Kadir Murat ALTINTAŞ

05 Mart 2023 Pazar 

10.00-11.20

SAAT

BİLDİRİ BAŞLIĞI

YAZAR(LAR)

10.00-10.20

Radikalleşmenin Önlenmesinde İstihbaratın Rolü: PKK Örneği

Doç.Dr. Merve Seren YEŞİLTAŞ

10.20-10.40

Türkiye’nin Terörizmle Mücadelesinde İstihbarat Seviyelerinin Uygulama Alanları

Dr. Kazım Murat ÖZKAN

10.40-11.00

Terörle Mücadele Kapsamında Teolojik İstihbaratın Stratejik Önemi: Türk Hizbullahı Terör Örgütü Örneği

Prof.Dr. Kadir Murat ALTINTAŞ

11.00-11.20

Nükleer Terörizmin Kilit Taşı Yasa Dışı Nükleer Madde Kaçakçılığında Türkiye’nin “Geçiş Ülke” Niteliği

Tümer DEMİR

 

VIII. OTURUM: TERÖRİZMLE MÜCADELEDE ÖRNEK OLAY İNCELEMELERİ

MODERATÖR: Doç. Dr. Buğra SARI 

05 Mart 2023 Pazar 

12.30-13.50

SAAT

BİLDİRİ BAŞLIĞI

YAZAR(LAR)

12.30-12.50

Terörle Mücadele Kapsamında Radikalleşmenin Önlenmesinde Kolluğun Rolü ve Önemi: Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Örneği

Doç. Dr. Buğra SARI

Dr. Öğr. Üyesi Yakup ŞAHİN

12.50-13.10

Türkiye’de Çatışma Dönemi Ekonomilerinin Terör ve Terörle Mücadeleye Etkisi: Lice ve Şemdinli Örnekleri

Dr.Öğr.Üyesi Başar BAYSAL

13.10-13.30

Dini Motifli Radikal Yapılanmalara Yönelik Önleyici İstihbarat Faaliyetleri: Esertepe-Yayla Mahallesi Hattında Profil Çalışması

İsmail Çağlayan ÇELİK

13.30-13.50

Hoybun İttifakının İç Yüzünün Oyun Teorisinde Analizi

Şeyda ÖCAL ARSLAN

 

IX. OTURUM: TERÖRİZMLE MÜCADELEDE TEKNOLOJİ VE YÖNTEM

MODERATÖR: Doç. Dr. Haluk KARADAĞ

05 Mart 2023 Pazar 

14.00-15.20

SAAT

BİLDİRİ BAŞLIĞI

YAZAR(LAR)

14.00-14.20

Teknolojinin Terörle Mücadele Üzerindeki Etkileri: PKK/KCK Örneği

Öğr. Görevlisi Tolga ÖKTEN

14.20-14.40

Terörizmle Mücadelede Silahlı İnsansız Hava Araçlarının Rolü: Türkiye Örneği

Doç. Dr. Haluk KARADAĞ

14.40-15.00

Türkiye’nin Terörizm ve Biyoterörizmle Mücadelesi: Salgın Hastalıkların Oluşturduğu Tehditler

Semanur BİLGİÇ ÇİFTÇİ

15.00-15.20

Türkiye’de Teröristle Mücadelede Caydırıcı Yöntemler ve Mantık-Caydırıcılık İkilemi

Ömer Furkan DEMİRCİ

 

X. OTURUM: TÜRKİYE’NİN TERÖRİZMLE MÜCADELESİNDE SINIR ÖTESİ OPERASYONLAR

 MODERATÖR: Dr. Öğr. Üyesi Cihan DİZDAROĞLU

05 Mart 2023 Pazar 

15.40-17.20

SAAT

BİLDİRİ BAŞLIĞI

YAZAR(LAR)

15.40-16.00

Türkiye’nin Sınır Ötesi Terörle Mücadele Operasyonları fait accompli “İşgal” midir?

Dr. Hasan YÜKSELEN

16.00-16.20

Türkiye’nin Sınır Ötesi Harekâtları ve PKK’nın Propaganda Stratejisinin Dönüşümü: Süreklilikler ve Farklılıklar

Çağatay BALCI

Ferit MALKARA

16.20-16.40

Türkiye’nin Terörle Mücadele Kapsamında Yürüttüğü Sınır Ötesi Operasyonların Güvenlik Konsepti Üzerindeki Yeri ve Önemi: Pençe Kilit Operasyonları Örneği

Ayyüce ERVA YALÇIN

16.40-17.00

Terörle Mücadelede Sınır Ötesi Operasyonların Türk Dış Politikasına Yansımaları

Melike TOPUZ

17.00-17.20

Allah’ın Partisinden Şeytanın Partisine: Suriye İç Savaşı Bağlamında Hizbullah-Türkiye İlişkileri (2010-2020)

Dr.Öğr.Üyesi Nail ELHAN

 

 

NOT:

1. Katılımcıların sunum için kendilerine ayrılan süreye riayet etmeleri önem arz etmektedir.

2. Katılımcıların oturum başlamadan en az 15 dakika önce online olarak hazır bulunmaları gerekmektedir.