PKK/PYD'nin Uzantısı: Nubar Ozanyan Örgütü[i]

Erol Başaran BURAL[ii]

Suriye’de iç savaşın başladığı günden itibaren hem ülkedeki, hem bölgedeki hem de uluslararası alandaki fırsatları değerlendiren PKK/PYD terör örgütü, bu ülke toprakları içerisinde kendisine bir alan yaratırken aynı zamanda ABD’nin de desteğiyle silah, malzeme ve teçhizat kazanımı da elde etti. Bu kazanımın ötesinde PKK/PYD DEAŞ terör örgütüyle çatışmalarda ön saflara “sürülerek” kendisine “meşruiyet kazandırılmaya” çalışıldı.

Bu çerçevede DEAŞ’la mücadele “örtüsü” adı altında çok sayıda Markist ve Leninist görüşlere bağlı birey ve örgütlenme, PKK/PYD saflarına katılmak üzere Suriye’ye gitti. Türkiye’de faaliyet gösteren altı terör örgütüne mensup örgüt mensupları da Suriye’de faaliyet göstermek üzere bu ülkeye ulaştı. Dahası, bu gruplar PKK terör örgütünün desteğiyle 12 Mart 2016’da Halkların Birleşik Devrim Hareketi (HBDH)[iii] adı altında yeni bir terör örgütü çatısını oluşturdular.  

PKK/PYD terör örgütü bölgeye çağırdığı terör oluşumları ve bireyleri uluslararası kamuoyuna yönelik olarak propaganda malzemesi yapmaktan da çekinmedi. PKK/PYD DEAŞ’la mücadele eden en etkin güç gibi gösterilmek üzere parlatılırken, az önce sözü edilen oluşumları ve yabancı teröristleri de bünyesinde göstererek uluslararası alanda destek gören bir örgüt izlenimi yaratmaya çalıştı. PKK/PYD bu izlenimin yanı sıra, yabancı teröristlerin kaynak ülkelerine yönelik propagandalarıyla bu ülkelerden destek görmeyi de hedefledi.

HBDH gibi oluşumlar ise Türkiye’ye karşı faaliyet gösteren terör örgütlerine hamilik yapmak, bu örgütleri tek çatı altında birleştirmek, söz konusu örgütlere silahlı eğitim vermek, bu örgütlerin silahlı çatışma tecrübesi kazanmalarını sağlamak gibi amaçları gütmektedir. Bu örgütlenmelerden birisi de yaklaşık bir buçuk yıl önce çoğunluğu Ermeni kökenliler tarafından kurulan, Nubar Ozanyan Örgütüdür.

Nubar Ozanyan Örgütü 24 Nisan 2019 tarihinde Suriye Tel Tamir’de, PKK/PYD’nin çatısı altında kuruldu. (Kuruluş tarihinin neden “24 Nisan” olarak seçildiğini anlatmaya gerek dahi duyulmamaktadır!) Örgüt adını 2017 yılında Suriye’nin Rakka vilayetinde öldürülen TİKKO mensubu Nubar Ozanyan’dan aldı.  Nubar Ozanyan Örgütü kuruluş amacını; Ermeni halkını, dilini ve kültürünü, aynı zamanda Suriye kuzeyindeki toplumların halklarını “DEAŞ ve Türkiye’ye karşı” korumak şeklinde ilan etti.   

Nubar Ozanyan Örgütü kendisine amblem olarak Ermenistan bayrağı zeminine yerleştirilmiş ve zirvesi karla kaplı dağ figürünü seçti. (Örgütün amblemindeki dağ figürü  Ağrı Dağı’nı simgelemektedir.)

Nubar Ozanyan Örgütü Sembolü

Nubar Ozanyan Kimdir?

Nubar Ozanyan Örgütünün adını aldığı “Nubar Ozanyan” (Kod adı: Orhan Bakırciyan ) 1956 Yozgat doğumlu. Örgütün kendi ifadesiyle Ozanya; ilköğretimini tamamladıktan sonra radikal sol ideolojiyle tanışarak TKP/ML terör örgütüne katılmış. 12 Eylül 1980 darbesinden sonra Ozanyan, “Fransa’ya” iltica etmiş. 1980’lerin sonuna gelindiğinde TKP/ML’nin askeri kanadı TİKKO’ya katılmış. Dönemin çoğu sol terör örgütü üyeleri gibi 1988’de Filistin’e giderek çatışmalara katılmış ve Bekaa’da silahlı eğitim almış. Daha ilginç olanı Ozanyan’ın Azerbaycan’a karşı çatışmalara katılmak üzere 1991-92 arasında, Karabağ’a gitmiş olması. 1992 yılında Tunceli’ye geçen Ozanyan bu bölgede de Türk Silahlı Kuvvetlerine karşı çatışmış.  

2013 yılında Irak kuzeyine geçen Ozanyan bu bölgedeki TİKKO mensuplarını eğitmeye başlamış. Temmuz 2015’te Suriye’de yeni kurulan Uluslararası Özgürlük Taburunun yani yukarıda değinilen yabancı teröristlere ait oluşumun lider kadrolarından birisi olmuş.  Uluslararası Özgürlük Taburunun mensubu olarak Ermeni, Arap, Filistinli, Yunanlı, Kanadalı, Belçikalı ve Fransız yabancı teröristlere eğitim vermiş. 2016 yılı sonlarında bir süre yeniden Tunceli’ye giden Ozanyan, 14 Ağustos 2017’de DEAŞ’ın başkent ilan ettiği Rakka’da öldürüldü.

Monte Melkonyan Kimdir?

Nubar Ozanyan Örgütünün liderliğini yürüten şahsın ismi de (kod adı) ilginç bir seçim: Nubar Melkonyan. Bu şahsın ilk adı az önce ele alınan Nubar Ozanyan’dan alınmış. Melkonyan adı ise daha ilginç ipuçarı içeriyor. Nubar Ozanyan Örgütü liderinin adına iliştirilen Melkonyan adı; 12 Haziran 1993’de Karabağ’da öldürülen, 1980’lerde ASALA terör örgütü mensubu olan Monte Melkonyan’dan geliyor. 1957’de ABD Kaliforniya’da doğan Monte Melkonyan 1978’de önce İran’a, 1979’da İran’da rejimin değişmesinin ardından Lübnan’a gitmiş. 1980’li yılların ortalarında ASALA terör örgütüne üye olup, Avrupa’da Türk diplomatlara yönelik çeşitli saldırılara katılmış, Fransa’da tutuklanmış.[iv]  

1989’da serbest kalan Melkonyan, 1992’de Karabağ’a giderek Ermenistan saflarına katılmış. Melkonyan’ın 1993 yılında, Azerbaycan tarafından kahraman ilan edilen İbad Hüseynov tarafından öldürüldüğü iddia edilmekte. (İbad Hüseyinov bu sebeple Azerbaycan tarafından Bayrak Madalyası ile ödüllendirilmiştir.) Melkonyan Ermenistan tarafından ulusal kahraman olarak kutsallaştırılmış, Erivan’da bir mezarlığa gömülmüştür.

Nubar Ozanyan Örgütü

Konumuza geri dönecek olursak Nubar Ozanyan Örgütünün liderliğini yürüten Nubar Melkonyan’ın, birisi TKP/ML TİKKO, diğeri ASALA terör örgütü mensubu iki kişiden aldığı isimleri birleştirerek kod adı olarak kullanması tamamen terörizmin mesaj verme yönünü ön plana çıkartan, her yönüyle propaganda mesajları dolu bir “çalışmadır”.

Nubar Ozanyan Örgütünün büyüklük olarak yaklaşık 90 kişilik bir mevcudu olduğu belirtilmektedir. Bu rakam bize örgüt mensuplarının sayısının çok önemli olmadığını, esasen örgütün sembolik bir örgüt olduğunu göstermektedir. Örgütün asıl amacın Türkiye ve Türk düşmanlığını ön plana çıkartarak bir terör ittifakı oluşturmak, ASALA ideolojisini yeniden canlandırmak olduğu görülmektedir.

Kendi ifadesiyle Nubar Ozanyan Örgütüne; Haseke, Serekaniye, Halep, Tel Tamir bölgelerinden katılımlar olmuştur. Suriye’nin yanı sıra Ermenistan’dan, Lübnan’dan ve bazı Avrupa ülkelerinden de terör örgütüne katılınlar bulunmaktadır. Örgüt, İngiltere, Fransa ve Amerika’dan katılmak isteyenler bulunduğunu ancak koronavirüs salgını nedeniyle bu katılımların gerçekleşmediğini ifade etmektedir. Terör örgütünün bu ifadeleri de örgütün Suriye’de yabancı teröristler için çekim merkezlerinden birisi olduğunu göstermektedir.

Nubar Ozanyan Örgütünün, PKK/PYD terör örgütü ile iş birliği içerisinde Türkiye düşmanlığını öne çıkartan çarpıcı örneklerden birisi 12 Ağustos 2019’da yaşanmıştır. TKP/ML terör örgütü internet sayfası üzerinden açıklamalarını yapan Nubar Ozanyan Örgütü bu tarihte yayımladığı bir bildiriyle,  Zonguldak’ın Alaplı ilçesindeki bir fabrikada çıkan yangını sabotaj eylemi olarak üstlenmiştir.

Dahası terör örgütünün yaptığı açıklamada söz konusu eylemin HBDH çatısı altında “HBDH Nubar Ozanyan İntikam Birimi” tarafından gerçekleştirildiği iletilmiştir. Bu konuda mutlaka belirtmek gerekir ki; HBDH isimli terör örgütü Türkiye’de meydana gelen her türlü yangını propaganda amacıyla üstlenmekte ve kendisinin yaptığını ifade etmektedir.  Bu nedenle söz konusu yangın bir sabotaj eylemi olmayabilir. Gerçekte olmayan bir terör eylemi dahi olsa, burada vurgulanmak istenen, terör örgütünün geleceğe yönelik niyetinin ne yönde olduğunu ortaya koyabilmektir.

Son dönemlerde PKK terör örgütü mensuplarının Azerbaycan Ordusuna karşı çatışmak üzere Karabağ’a gittikleri ifade edilmektedir. Nubar Ozanyan Örgütünün açıklamalarında bu durum yalanlanmakla birlikte, örgüt mensuplarından bir kısmının Karabağ’a gitmiş olduğuna yönelik bilgiler mevcuttur. Nubar Ozanyan Örgütü Karabağ’a gitmese dahi örgütün Karabağ’a Suriye’den eleman sevkine yardımcı olabileceği, Suriye’li Ermenilerin (Halep ve çevresi başta olmak üzere)  Karabağ’a çatışmalara katılmak üzere gitmeleri için propaganda faaliyetleri yürütebilecekleri, Karabağ’a gitmek isteyenlere silahlı eğitim verebilecekleri veya bölgeye gitmeden geri bölgelerde sabotaj türü eylemler düzenleyebilecekleri değerlendirilmektedir.

Sonuç yerine

Sonuç olarak PKK terör örgütünün Suriye merkezli olarak Türkiye düşmanlığını çeşitli ittifaklarla iç savaşın başından itibaren giderek artan şiddetle büyüttüğü görülmektedir. Bu kapsamda PKK terör örgütü hemen hemen tüm terör iltisaklı örgütlerle iş birliğine gitmiş, Türkiye düşmanlığı adına terör örgütleriyle iş birliğini uluslararası alana yaymaya çalışmıştır. Nubar Ozanyan Örgütünün kuruluşu ve faaliyetleri de bu kapsamda değerlendirilmelidir.  

Zonguldak Alaplı terör eyleminin niteliğinden Nubar Ozanyan Örgütünün PKK/PYD terör örgütü çatısı altında Türkiye’ye karşı eylem düzenleme niyetinde olan bir oluşum olduğu sonucuna varılmaktadır. Buradan hareketle örgütün hem Suriye’de hem de (mevcutsa) Türkiye’deki faaliyetleri mutlak suretle izlenmeli, örgütün güç kazanmadan önce sonlandırılması yönünde tedbirler alınmalı, ASALA 2.0’ın oluşumuna fırsat verilmemelidir.

 

NOT: Yazı içeriğinde bulunan bilgilerin büyük çoğunluğu terör örgütlerine ait internet sitelerinden elde edilmiş, bu nedenle kaynakça olarak gösterilmemesi tercih edilmiştir.

 

 

[i] Atıf için: Bural, E. (2020). Nubar Ozanyan Terör Örgütü. Erişim adresi: https://www.teram.org/Icerik/nubar-ozanyan-teror-orgutu-87

[ii] TERAM Başkanı.

[iii] HBDH, PKK çatısı altında adı altında; Marksist Leninist Komünist Parti (MLKP), Maoist Komünist Partisi (MKP), Devrimci Karargâh, Devrimci Komünarlar Partisi (DKP), Marksist Leninist Silahlı Propaganda Birliği (MLSPB), Türkiye İhtilalci Komünistler Birliği (TİKB) ve Türkiye Komünist Emek Partisi/ Leninist (TKEP-L) isimli terör örgütlerinden meydana geliyor. Oluşumun ilk kurucu terör örgütleri arasında yer alan TKP/ML’nin, 1 Ekim 2016’da yaptığı açıklama ile HBDH’den ayrıldığı biliniyor.

[iv] Terörist Melkonyan hakkında ayrıntılı bilgi için bkz: https://turksam.org/diasporanin-yetistirdigi-bir-ermeni-terorist-monte-melkonyan-i

İlginizi Çekebilir

Makaleler

Vekâleten Terörizm: HBDH

Erol Başaran BURAL / 22 Mayıs 2021

Analizler

Bir Terör Örgütünün Anatomisi: Aydınlık Yol

Hatice VAROL / 09 Temmuz 2020