Terör Örgütleri ve İnternet[1]

Yirmi birinci yüzyılda devlet yönetimleri ve karar alıcılar, teknolojik gelişmelerin sürekli artan hızıyla birlikte küreselleşmenin bir sonucu olarak ortaya çıkan yeni bir güvenlik tehdidiyle karşı karşıyadır. Özellikle internet tabanlı teknolojilerdeki son gelişmeler, yalnızca dünyayı birbirine daha sıkı bağlamaya yardımcı olmakla kalmamış, aynı zamanda sosyal ve ekonomik olarak da sayısız ilave fayda sağlamıştır. Bununla birlikte küreselleşme ve teknolojik gelişmelerin olumsuz yanları da mevcuttur. Bu olumsuzluklardan birisi de teknolojik gelişmelerin teröristler tarafından da kullanılabilmesidir. İnternet, terör örgütlerinin hem stratejik hem de operasyonel anlamda, kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerine ulaşmak için kullandıkları bir araçtır. İnternet, radikalleşme, eleman temini ve eylem planlamasının yanı sıra örgüte mali destek alma gibi çok çeşitli uygulamalar için kullanılmaktadır (Keene, 2011: 359-360).

          Terör örgütleri interneti;

          - Kolaylıkla erişilebilir olması,

          - Büyük bir hedef kitleye seslenebilmesi

          - Bilgiyi oldukça hızlı iletebilmesi,

          - Kullanımıyla ilgili yasal düzenlemelerin dünya genelinde oldukça az olması ya da hiç olmaması,

          - Kullanıcıya saklanma - gizlenme imkânı sağlaması,

          - Maliyetinin diğer iletişim araçlarına göre daha az olması,

       -  Yazı, grafik, ses, video gibi görsel ve görsel işitsel ürünleri bir arada barındırabilmesi nedeniyle tercih etmektedirler. Terör örgütleri tarafından hazırlanan internet siteleri, mevcut ve potansiyel sempatizanları, uluslararası kamuoyunu ve karşı tarafta gördükleri kamuoylarını doğrudan hedef alabilmektedir. Ayrıca, terör örgütleri interneti propaganda yapmak, istihbarat toplamak, finans sağlamak, eleman temin etmek, bilgi paylaşmak, plan yapmak ve eylemlerini koordinasyon amacıyla kullanmaktadırlar (Weimann, 2004: 1-12).

Terör örgütleri, örgütle mücadele eden kurumlara karşı propaganda yapmak, örgüt içerisinde etkin bir iletişim sistemi kurmak için interneti tercih etmişlerdir. Terör örgütleri içerisinde ilk olarak interneti kullanan terör örgütü 1995 senesinde “TamilNet.com” isimli internet sitesini faaliyete geçiren Tamil Kaplanları isimli terör örgütüdür. Sri Lanka devletince kontrol altında bulundurulan medya organlarına alternatif olarak hayata geçirilen Tamil Kaplanları terör örgütüne ait internet sayfaları sonrasına, diasporadaki Tamillere yönelik propaganda aracına dönüşmüştür. El Kaide terör örgütü ise interneti; mali kaynak ve eleman temin etmek, kamuoyunun düşüncelerini değiştirmek, örgüt üyelerini eğitmek, terör eylemlerini planlamak için kullanmıştır (Hoffman, 2006: 203-211).

Bazı örgütler internet üzerinden diğer örgütlere; haritalar, fotoğraflar, patlayıcı madde üretimine ilişkin bilgiler gibi terör eylemlerinde ihtiyaç duyulan bilgileri iletmektedirler. Eylemlerde kullanılan patlayıcıların ve silahların yapımı hakkında kılavuzlar, hatta kimyasal ve biyolojik silahlar üretmek için gerekli tariflerin terör örgütlerince internet üzerinden paylaşıldığına inanılmaktadır. Çoğu terör örgütleri interneti propaganda amacıyla kullanıyor gibi görünseler de, şifrelenmiş mesajlar da dâhil olmak üzere e-posta yazışmalarıyla terör eylemlerinin internet üzerinden planlandığına dair çok sayıda kanıt mevcuttur. Bu konudaki en çarpıcı örnek 11 Eylül 2001 saldırılarıdır. Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri - FARC, e-posta yoluyla basın bilgilendirmeleri yaparken, Peru’nun başlıca terör örgütlerinden Aydınlık Yol (Shining Path), internet sitelerinde Marksist-Leninist propaganda yürütmektedir. Meksika’nın terör hareketi Zapatista ise internet üzerinden halk desteği almaya çalışmaktadır (Wade, 2003: 118-120).

Terör örgütlerinin internet üzerinden propaganda faaliyetleri

Terör örgütleri örgüt tanıtımı, propaganda ve psikolojik savaş amaçlarıyla interneti kullanmaktadırlar. İnternet terör örgütlerinin kendilerini ifade edebilmeleri ve ideolojilerini tanıtmaları için önemli bir fırsat yaratmıştır. Terör örgütü liderlerinin profilleri, örgüt manifestoları internet üzerinde yer alarak örgütlerin amaçlarına hizmet etmektedir. Bununla birlikte terör örgütleri, dezenformasyon yayarak, tehditler savurarak ve vahşet görüntüleri yayarak interneti bir psikolojik savaş aracı olarak da kullanabilmektedirler (Conway, 2006: 285).

Terör örgütlerinin internetten finans temini

Terör örgütleri terör faaliyetleri için para toplamak maksadıyla interneti kullanmaktadırlar. Para, yani finansman terörizmin can damarıdır, “silahlı mücadelenin lokomotifidir”. İnternet iletişiminin uzakları yakın eden özelliği ve etkileşimli doğası, şiddet içermeyen siyasi örgütlenmeler ve sivil toplum aktörleri gibi, finansal yardım toplama potansiyeli sağlamıştır. Teröristler hem internet siteleri üzerinden hem de internet altyapısını kullanarak yasadışı yollarla mali kaynak temininin yollarını aramaktadırlar (Conway, 2006: 286).

İnternette terör ağı oluşturma

İnternet, dünya geneline dağılmış terörizm aktörlerinin oldukça hızlı bir şekilde iletişim kurmalarına, düşük bir maliyetle ancak etkin bir şekilde koordinasyon sağlamalarına yardımcı olmaktadır. İnternet sadece örgüt içi iletişime değil, aynı zamanda terör örgütleri arası iletişimi de izin vermektedir (Conway, 2006: 287). İnternet sayesinde terör örgütleri örgüt içerisindeki haberleşmeyi maksimum düzeye çıkarmakta, terör örgütü organizasyon yapısını bir arada tutmasını ve örgüt içi talimatların en alt düzeydeki terör hücrelerine kadar iletilmesini sağlamaktadır. Bununla birlikte yalnızca terör örgütünün iç haberleşmesini değil aynı zamanda diğer örgütlerle etkileşim internet vasıtasıyla yapılabilmekte, terör örgütleri arasında bilgi alışverişi yapılmasını ve terör ittifaklarını güçlendirmektedir.

Terör örgütlerinin internet üzerinden yeni eleman temini

Terör örgütlerinin yeni örgüt elemanları kazanabilmek için internet kullanımı, küresel anlamda daha fazla insana ulaşarak çok sayıda insanın radikalleştirilmesi, örgüt sempatizanı haline dönüşmesi ve terör örgütüne katılımı sürecini kapsamaktadır. Terör örgütleri interneti kullanarak daha fazla insana ulaşarak potansiyel terör örgütü mensupları sayısını artırma ve örgüte katılmak isteyenlere örgütle doğrudan iletişim kurabilme imkânı sağlamıştır (Conway, 2006: 287). İnterneti, terör örgütlerine eleman temini amacıyla en etkin kullanan örgütlerin El Kaide, DEAŞ ve PKK/PYD terör örgütleri olduğunu söylemek mümkündür. Özellikle 2014 yılından itibaren terör eylemlerini artıran DEAŞ ve buna paralel olarak PKK/PYD terör örgütleri, Avrupa ve Amerika dahil olmak üzere çok farklı bölgeden çok sayıda insanı terör örgütü bünyesine katmışlardır.

Terör örgütlerinin internetten bilgi toplama faaliyetleri

İnternet vasıtasıyla terör örgütleri, daha önce erişmeleri mümkün olmayan çok farklı ve büyük hacimdeki bilgiye erişme imkânına sahip olmuşlardır. Günümüzde, bilgi toplamaya yardımcı olan çok sayıda internet aracı bulunmaktadır. Bunlar arasında bir dizi arama motoru, milyonlarca konuya özel e-posta dağıtım listesi ve neredeyse sınırsız sayıda ezoterik sohbet ve tartışma grupları bulunmaktadır. İnternetin terör örgütleri tarafından en büyük kullanım alanlarından birisinin bilgi toplama alanı olduğu düşünülmektedir (Conway, 2006: 289) Örneğin, internete kavuşmadan önce terör örgütleri eylem yapacakları yerlere keşif elemanı göndererek eylem mekânı ile ilgili bilgi toplarlarken, internet sayesinde terör örgütleri kilometrelerce uzak bir mesafeden dahi keşif yapabilme imkânına kavuşmuşlardır.

Sonuç olarak, terör örgütlerinin ilk ortaya çıktıkları günden günümüze, teknolojiye erişime açık oldukları, insanlığın faydasına sunulan imkânları terör üretmek maksadıyla kullandıkları bilinmektedir. Dinamitin kullanılmaya başlamasından internetin kullanımına kadar terör örgütleri her türlü yeniliği ve gelişimi istismar etmişlerdir. Her ne kadar buraya kadar anlatılan hususlardan internetin kullanılmasının terör örgütlerine büyük bir katkı sağladığı düşünülse de, terörle mücadele eden devlet birimlerine de benzer katkının sağlandığını ifade etmek gerekir. İnternet sayesinde terör örgütlerinin takibi, terör propagandasının önlenmesi, eleman temini ağının ortaya çıkarılması, finansmana yönelik para trafiğinin izlenmesi gibi hususlar terörle mücadeleye katkı sağlamaktadır.

 

KAYNAKÇA

Conway, M. (2006). Terrorism and the Internet: New Media—New Threat? Parliamentary Affairs, 59(2), 283–298. doi:10.1093/pa/gsl009 .

Hoffman, B. (2006). Inside terrorism. Columbia University Press.

Keene, S. D. (2011). Terrorism and the internet: a double‐edged sword. Journal of Money Laundering Control, 14(4), 359–370. doi:10.1108/13685201111173839.

Wade, L. (2003). Terrorism and the internet: Resistance in the information age. Knowledge, Technology & Policy, 16(1), 104–127. doi:10.1007/s12130-003-1018-4

Weimann, G. (2004). How modern terrorism uses the internet. Special Report 116. Erişim tarihi: 05 Kasım 2020, https://www.usip.org/sites/default/files/sr116.pdf.

 

 

[1] Atıf için: Terörizm ve Radikalleşme ile Mücadele Araştırma Merkezi – TERAM. (2021). Terör Örgütleri ve İnternet. Erişim adresi: https://www.teram.org/Icerik/teror-orgutleri-ve-internet-152

 

İlginizi Çekebilir

Makaleler

Vekâleten Terörizm: HBDH

Erol Başaran BURAL / 22 Mayıs 2021

Analizler

Bir Terör Örgütünün Anatomisi: Aydınlık Yol

Hatice VAROL / 09 Temmuz 2020