Terörizm ve Radikalleşme Konularında 2019 Yılında Türkiye’de Yayımlanan Lisansüstü Tezler

 

S.N.

Tez No

Yazar Adı Soyadı

Yılı

Tez Adı

Tez Türü

Alanı

1

592133

Bahri Kösüş

2019

Kırılgan devlet – terörizm ilişkisi ve terörizmle mücadelede yönetilemeyen alan sorunu: Sahra altı Afrika örneği

Yüksek Lisans

Uluslararası İlişkiler

2

602006

Hakan Kıyıcı

2019

İç savaş bağlamında terörizmle mücadele stratejisi: El-Kaidezm örneği

Doktora

Uluslararası İlişkiler

3

598507

Khalıd Mahdı Mohamed

2019

Kenya'da terörizm nedenlerinin değerlendirilmesi: Nairobi üzerine çalışması

Yüksek Lisans

Uluslararası İlişkiler

4

551196

Mücahid Aykut

2019

Terörizm üzerine kuramsal tartışmalarının bir incelemesi

Yüksek Lisans

Kamu Yönetimi Uluslararası İlişkiler

5

544799

Amer Adi L Hadı

2019

21. yüzyılda terörizmin nedenleri ve sonuçları: Irak örneği

Yüksek Lisans

Siyasal Bilimler Uluslararası İlişkiler

6

545600

Massaoud Hamanı

2019

Güvenlik paradigması ve Sahel bölgesinde kalkınma zorlukları: Sahel G5 ve sayı terörizması stratejisi

Yüksek Lisans

Uluslararası İlişkiler

7

577953

Olgahan Çat

2019

İç çatışma: terörizm ve kinin rolü

Yüksek Lisans

Uluslararası İlişkiler

8

588768

Tuğba Tektaş

2019

Terörizm ve PKK Terör Örgütü 1980-2012 yılları

Yüksek Lisans

Siyasal Bilimler

9

554584

Olla Bandar Thaher Alfayez

2019

Ortadoğu'da terörizm: Afganistan örneği

Yüksek Lisans

 

10

586227

Mehmet Erdem Arslan

2019

Ayaklanmacı terörizm ile mücadelede mahalli halkın güvenlik sistemine dâhil edilmesi: PKK ile mücadelede güvenlik koruculuğu örneği

Yüksek Lisans

Uluslararası İlişkiler

11

590774

Rashad Rzayev

2019

Azerbaycan'a karşı yönelmiş ermeni terörizminin mahiyeti, nedenleri ve sonuçları

Yüksek Lisans

Siyasal Bilimler

Tarih

Uluslararası İlişkiler

12

581680

Lıudmıla Lıapına

2019

Terörizmin ekonomik büyüme üzerine etkisi: Türkiye örneği

Yüksek Lisans

Ekonomi

13

601962

Burcu Oğuz

2019

Basılı gazetelerde terörizmin çerçevelenmesi: 10 Ekim Ankara saldırısı olayı

 

Yüksek Lisans

Gazetecilik

Halkla İlişkiler

14

590934

Ayşe Dicle Ergin

2019

Terörizmin finansmanının önlenmesinde malvarlıklarının dondurulması

Doktora

Hukuk

15

605779

Abdurrahman Kültür

2019

Dinî grupların din referanslı küresel terörizm algısı: İstanbul ili örneği

Yüksek Lisans

Sosyoloji

16

600620

Tuğba Deniz

2019

Terörizmin değişen boyutu: DEAŞ örneği

Yüksek Lisans

Uluslararası İlişkiler 

17

609664

Şeyma Nur Didin Ala

2019

Terörizmle baş etmede eğitim fakülteleri öğretim üyelerinin rol ve uygulamalara ilişkin görüşleri

Doktora

Eğitim ve Öğretim

18

612929

ede Söğütlü

2019

Başarısız devlet olgusunun terörizmle ilişkisi: Somali ve el Şebab örneği

Yüksek Lisans

Uluslararası İlişkiler

19

597138

Samat Suleyev

2019

Medya ve terör ilişkisi bağlamında medyada terörizm propagandası

Yüksek Lisans

 

20

600982

Dana Kaskabayeva

2019

Bağımsızlık sonrası Kazakistan'ın uluslararası terörizmle mücadeledeki tutumu: Hukuki bir bakış

Doktora

Hukuk

21

594511

Ali Atalay

2019

Uluslararası terörizme karşı kuvvet kullanma: ABD, Rusya ve Türkiye'nin Suriye'ye müdahalesi örneği

Yüksek Lisans

Hukuk

Uluslararası İlişkiler

22

563824

Süleyman Uğurlu

2019

Terörizmin ekonomik büyüme ve sabit sermaye yatırımları üzerindeki etkisi: Türkiye örneği

Doktora

Ekonomi

23

561206

İsmail Karaman

2019

Terörizm ile mücadelede uluslararası işbirliğinin önemi: İstanbul Emniyet Müdürlüğü İnterpol Şube Müdürlüğü örneği

Yüksek Lisans

Uluslararası İlişkiler

24

612379

Nuri Çıracı

2019

Terörizmin Türkiye ekonomisi üzerindeki makroekonomik etkileri: 1980-2018 döneminin analizi

Yüksek Lisans

Ekonomi

25

535463

Aras Doğan

2019

Terörizm faaliyetlerinin makroekonomik değişkenler üzerine etkileri

Yüksek Lisans

Ekonomi

Kamu Yönetimi

26

537664

Fatma Küçük

2019

Terörizmin hisse senedi piyasasındaki işlem adetleri üzerindeki etkisi: Türkiye örneği

Yüksek Lisans

Ekonomi

İşletme

27

583682

Yasemin Ejder Kaçmaz

2019

Türk ceza hukukunda terörizmin finansmanı suçu

Yüksek Lisans

Hukuk

28

551881

Cem Altıntaş

2019

11 Eylül terör saldırıları sonrası Türkiye ve ABD'nin terörizmle mücadele stratejileri

Yüksek Lisans

Kamu Yönetimi Uluslararası

29

554624

Salim Işık

2019

Güvenlik - özgürlük geriliminde Avrupa'nın terörizmle mücadelesi ve hukuki boyutları

Doktora

Hukuk

30

546306

Wesal Altanany

2019

Filistin Ceza Hukuku'nda casusluk suçu ve terörizm kavramı

Yüksek Lisans

Hukuk

31

545690

Kübra Çetinkaya

2019

Sahra altı Afrikası'nda terörizmin yükselişi

Yüksek Lisans

Uluslararası İlişkiler

32

579295

Zahit Ali Kilit

2019

Sinematografik terörizm: özgün propaganda yöntemleri ve film teknikleriyle bir terör örgütünün göstergebilimsel analizi (DAEŞ örneği)

Yüksek Lisans

Radyo-Televizyon

33

560082

Eda Ünal Sakallı

2019

Uluslararası terörizmle mücadele bağlamında Avrupa Birliği'nin ortak dış ve güvenlik politikası

Yüksek Lisans

Uluslararası İlişkiler

34

562422

Anıl Cumali Çokbildik

2019

Siber terörizm: Radikal-dini örgütler

Yüksek Lisans

Uluslararası İlişkiler

35

576898

Bayram Gül

2019

Soğuk savaş sonrası NATO' nun güvenlik konseptinin uluslararası terörizmle mücadeleye etkisi

Yüksek Lisans

Uluslararası İlişkiler

36

589267

Aylin Uzel

2019

Şangay Konvansiyonu kapsamında terörizm suçu

Yüksek Lisans

Hukuk

37

587690

Azem Bulut

2019

Terörizm ve istihbarat etkileşimsel dönüşüm

Yüksek Lisans

Siyasal Bilimler

37

575646

Zülküf Göce

2019

Türkiye'de terör ve terör örgütlerinin sürekliliğine sebep olan faktörler: PKK örneği

Yüksek Lisans

Siyasal Bilimler 

38

547784

Halime Erdal

2019

Yazılı basında üretilen terör söylemlerini çözümlemek: 2016 yılı terör saldırıları örneği
 

Yüksek Lisans

Gazetecilik

39

589826

Göksu Işık

2019


Avrupa Birliği hukukunda terörle mücadele önlemlerinin gölgesinde göçmenler

Yüksek Lisans

Hukuk

40

558911

Kübra Gökhan

2019

Terör olaylarının ardından travma sonrası stres ve travma sonrası gelişim: Maruz kalmanın, medyanın, dünyaya ilişkin varsayımların, baş etmenin ve ruminasyonların rolü

Yüksek Lisans

Psikoloji

41

582386

Edanur Önel

2019


Göçmen radikalizminin erken adımı: Avrupa'da aşırı sağcı partiler ve terör bağlantısı

Yüksek Lisans

Siyasal Bilimler 

42

569371

Hayrettin Doğansoy

2019

Terörle mücadelede uluslararası polis işbirliği, Avrupa Birliği ve Türkiye

 

Yüksek Lisans

Kamu Yönetimi 

43

550734

Sevinç Ebru Temel

2019

Ortadoğu'da terör: Al-Qaeda ve Hamas mukayesesi

Yüksek Lisans

Uluslararası İlişkiler

44

604978

Eda Bekci Arı

2019

9/11 sonrası transatlantik terörle mücadelede işbirliğinin analizi

Doktora

Uluslararası İlişkiler

45

537454

Serkan Gözkaydıran

2019

Askerlik hizmetinde terörist dronelara karşı uygulanan siber karşı koyma tedbirleri

Yüksek Lisans

Mühendislik Bilimleri

46

563805

Funda Sancar

2019

İstanbul'da teröre maruz kalan kişilerde travmatik stres, genel sağlık ve psikolojik dayanıklılığın incelenmesi

Yüksek Lisans

Psikoloji 

47

592524

Atakan Kızıler

2019

Avrupa Birliği'nin terörle mücadele stratejisinin değişen dünya konjonktürü üzerindeki etkisi: Paris, Brüksel ve Nice saldıları üzerine örnek olay çalışmaları

Yüksek Lisans

Uluslararası İlişkiler

48

562996

Burçin Kırlar Can

2019

Turistlerin terör riski ile başa çıkma davranışları ve seyahat uyarılarına bakış açıları

Doktora

Turizm

49

602361

Yasin Sarıkaya

2019

Küreselleşme sürecinde terör ve sektörel olarak yarattığı dışsallıklar

Yüksek Lisans

İşletme 

50

602711

Mehmet Zeki Özhan

2019

Osmanlı balkanlarında kimlik inşası: Bulgar etnik terörünün kuramsal yorumu
 

Yüksek Lisans

Tarih

51

599298

Demet Eroğlu Sevinç

2019

Terör ve yerel ekonomik kalkınma: Türkiye düzey 2 bölgeleri üzerine ekonometrik analizler

Doktora

Ekonomi 

52

547568

Asil Sıdkı Tunçer

2019

Ermeni terörü ve dış temsilciliklerimiz (1973-1994)

Doktora

Kamu Yönetimi

53

535514

Gökçe Sevim

2019

Trabzon kamuoyunda ASALA terör örgütü

Yüksek Lisans

Kamu Yönetimi

54

601005

Emrah Sıran Kara

2019

Dini motivasyonlu terör bağlamında İsrail'in Filistinlilere karşı uygulamaları

Yüksek Lisans

Uluslararası İlişkiler

55

542906

Ertuğrul Kaya

2019

Terörün Türk turizmine etkileri: Mardin ve Diyarbakır örnekleri

Yüksek Lisans

Turizm 

56

535474

Eda Demirel

2019

Global terör datası üzerinde iş zekası süreçlerinin incelenmesi

Yüksek Lisans

Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri

57

543218

Elvin Abdurahmanlı

2019

İstihbarat teşkilatlarının terör örgütlerine sızması: IRA örneği

Yüksek Lisans

Kamu Yönetimi 

58

548542

Mehmet Yüksel

2019

Kentleşme ve asimetrik askeri mücadele: PKK terör örgütünün Silopi'de 'Şehir savaşı' denemesi ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin mücadelesi

Yüksek Lisans

Kamu Yönetimi

59

559824

Ömer Özdemir

2019

Arap Baharı sürecinde Suriye ve terör örgütlerinin süreç üzerindeki etkileri

Yüksek Lisans

Uluslararası İlişkiler

60

536942

Feyzan Olgunsoy

2019

Terörle mücadelede istihbarat faaliyetlerinin özgürlükler rejimine etkisi: Türkiye, Birleşik Krallık, Amerika Birleşik Devletleri

Doktora

Hukuk 

61

557445

Gülşen Karaduman

2019

Zeytin dalı harekatı örneği üzerinden teröre yönelik askeri harekatların ulusal basında gündem oluşturması üzerine bir çalışma

Yüksek Lisans

İletişim Bilimleri

62

612449

Tuba Gün

2019

Ankara'da terör korkusu ve risk algısı üzerine sosyolojik bir araştırma

Doktora

Sosyoloji 

63

554277

Ayça Orhan

2019

Bir fenomen olarak çocukta terör algısı

Yüksek Lisans

Eğitim ve Öğretim

64

608833

Figen Tok

2019

Çözüm sürecinde yazılı basının terör gündemi üzerine bir araştırma: Cumhuriyet, Hürriyet, Milliyet ve Sabah gazeteleri örneği.

Yüksek Lisans

Halkla İlişkiler

65

547749

İsmail Aydın

2019

Terör örgütlerinin dış politika aracı olarak kullanılması: PKK örneği

Yüksek Lisans

Kamu Yönetimi 

66

544915

Bilal Çavuşoğlu

2019

Türkiye'de terörle mücadeledeki parçacı yaklaşımın değerlendirilmesi ve bir model önerisi

Doktora

Kamu Yönetimi 

67

546382

Süleyman Sarılar

2019

Terör olaylarının yazılı basına yansıması ve Oslo süreci

Yüksek Lisans

Gazetecilik 

68

598491

İhsan Bozkurt

2019

DAEŞ terör örgütünün ideolojisi ve yöntemi

Doktora

Din 

69

551188

Hüseyin İhtibar

2019

Şiddet ve terör bağlamında kullanılan ayetlerin ilk dönem tefsirlerinden günümüze yorum farkları

Yüksek Lisans

Din

70

545738

Sabiha Akbaş

2019

Terör-ekonomi ilişkisi: Türkiye örneği

Yüksek Lisans

Ekonomi

71

583732

Engin Göktaş

2019

Terörün finansmanı bağlamında Türkiye'de kara paranın aklanmasının engellenmesinde bankacılık sektörünün rolü

Yüksek Lisans

Bankacılık

72

544916

İhsan Erdoğan

2019

PKK/KCK Terör Örgütü: İran, Irak, Suriye silahlı yapılanması

Yüksek Lisans

Kamu Yönetimi

73

546676

Nevzat Tekneci

2019

Türkiye'de yaşanan terör üzerine yapılan akademik çalışmaların tarihsel perspektifte nitel analizi

Yüksek Lisans

Kamu Yönetimi

74

622079

Erkan Şahin

2019

Türkiye'de terörün toplumsal hayata psikolojik ve sosyal yönden etkisi: PKK örneği

Yüksek Lisans

Uluslararası İlişkiler 

75

544545

Muhammet Cüntay

2019

İstanbul destinasyonunda yaşanan terör olaylarının turizm ve hotelcilik sektöründe yarattığı kriz, sorunlar ve çözüm önerileri

Yüksek Lisans

Kamu Yönetimi 

76

553631

Ali Yıldırımoğlu

2019

Terörün dönemsellik bağlamında trendleri: PKK örneği

Yüksek Lisans

Kamu Yönetimi 

77

560066

Uğur Özbek

2019

İfade özgürlüğü bağlamında terör örgütünün propagandası suçu

Yüksek Lisans

Hukuk

78

564732

Hüseyin Aşkın

2019

Bölücü terörle mücadele ve toplumsal duyarlılık oluşturmada sosyal medya faktörü: İzmir polisi üzerine bir araştırma

Doktora

Halkla İlişkiler

79

563268

Hüseyin Altan

2019

Bankacılık sisteminde suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesinde iç denetimin rolü

Yüksek Lisans

Bankacılık 

80

566652

İsmail Özkarcı

2019

Ulusal ve uluslararası hukukta terör suçlularının iadesi

Yüksek Lisans

Hukuk

81

584355

Gürkan Çoşar

2019

PKK terör örgütünün kuruluşu, faaliyetleri ve Türkiye'nin mücadele politikaları

Yüksek Lisans

Siyasal Bilimler

82

569403

Gözde Altunbaca

2019

Terör olaylarının turistik talebe etkisi: İlişkisel pazarlama bakış açısıyla İstanbul'daki 4 ve 5 yıldızlı otellerde bir uygulama

Yüksek Lisans

Turizm

83

563775

Burcu Tekin

2019

Lübnan'da egemenlik ve terör kavramları ekseninde Hizbullah'ın dönüşümü

 

Yüksek Lisans

Siyasal Bilimler

84

572424

Barış Karabay

2019

Yaşanan terör olaylarını içeren büyük verinin makine öğrenmesi teknikleri ile analizi

Yüksek Lisans

Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrol 

85

600395

Selami Karaçoban

2019

Spor yapan terör gazilerinin sosyalleşme düzeylerinin incelenmesi

 

Yüksek Lisans

Spor 

86

568482

Zelal Gültekin Kutlu

2019

Terörle mücadelede sosyal pazarlama uygulamalarının tutum ve güvenlik algısı üzerindeki etkisi ile ilgili Bingöl ilinde bir araştırma

Yüksek Lisans

İşletme 

87

573833

Nimet Teğin

2019

PKK terör örgütünden ayrılanlar üzerine sosyolojik bir araştırma

Doktora

Sosyoloji 

88

586313

Murat Yüksel

2019

Terör finansmanıyla mücadele ve mali önlemler

Yüksek Lisans

Maliye

89

598974

Halil Şen

2019

PKK terör örgütünün ideolojik ve yapısal dönüşümü

Yüksek Lisans

Siyasal Bilimler

90

587405

Yusuf Ziya Koç

2019

Türkiye'deki terör olaylarının (1996-2018) turizm talebi üzerindeki olumsuz etkileri

Yüksek Lisans

Turizm 

91

589815

Sedat Güllük

2019

Terörle mücadelede Türkiye Cumhuriyeti'nin Suriye politikası

Yüksek Lisans

Kamu Yönetimi 

92

582749

Aslı Selefin Aygün

2019

Orta doğu'da hibrit terör yapılanması örneği olarak DEAŞ

Yüksek Lisans

Uluslararası İlişkiler

93

598907

Hayrettin Küpeli

2019

Güvenlikleştirme teorisi bağlamında kritik altyapıların terörist saldırılardan korunmasının ABD ve AB güvenlik politikalarındaki rolü

Doktora

Uluslararası İlişkiler

94

86768

Ramazan Sezer Baran

2019

ASALA terör örgütü ve analizi

Yüksek Lisans

Uluslararası İlişkiler

95

581396

Hülya Savut Şimşek

2019

Etnik terör ve kadın intihar saldırganları: Tamil Eelam kurtuluş kaplanları

Yüksek Lisans

Siyasal Bilimler

96

603406

İbrahim Uzdilli

2019

IŞID terör örgütünün doğmasında ve gelişmesinde etkili olan faktörler

Yüksek Lisans

Uluslararası İlişkiler

97

605924

Dilek Çatalkaya

2019

Ortaokul öğrencilerinin terör kavramına yönelik metaforik algıları

Yüksek Lisans

Eğitim ve Öğretim

98

598210

Mubarek Agitoğlu

2019

Terörün kooperatifler üzerindeki etkisi ve anket uygulaması

Yüksek Lisans

İşletme

99

592281

Beulah Adaoma Norbert

2019

Nijerya'da etnik şiddet ve bölgesel terörizim

Yüksek Lisans

Uluslararası İlişkiler 

100

602119

Hatice İlknur Alten Behrem

2019

 

PKK/KCK terör örgütünün legalleşme faaliyetleri

 

 

Yüksek Lisans

Siyasal Bilimler

101

609196

Ayça Keskin

2019

Kamusal açık alanlarda araçlı terör saldırılarına yönelik güvenlik önlemlerinin tasarım disiplinleri açısından irdelenmesi

 

Yüksek Lisans

Peyzaj Mimarlığı

102

596722

Emre Örs

2019

Yabancı savaşçılığa giden yolun sosyolojik bağlamı: Arap Baharı sonrası Türkiye'deki yabancı terörist savaşçılar

Yüksek Lisans

Sosyoloji 

103

609071

Havva Karameşe

2019

Modern dönem cihad anlayışının radikalleşmesinde devlet etkisi: Mısır örneği

Yüksek Lisans

Din 

104

562336

Abdullah Gökhan Yaşa

2019

Dini referanslı radikalleşme örüntüleri: Suriye örneği

Yüksek Lisans

Sosyoloji 

105

585486

Murat Kaplan

2019

Soğuk savaş sonrası Amerika Birleşik Devletleri'nin Ortadoğu politikasının radikalleşmeye etkileri

Yüksek Lisans

Uluslararası İlişkiler

 

İlginizi Çekebilir


https://www.soccerplayerkits.comhttps://www.mlbonlinepro.com https://www.arsenalfootballpro.com https://www.blackhawksplayeruniform.com https://www.lagalaxysoccershop.com https://www.collegeplayershop.com https://www.mlsplayershop.com https://www.uefaclubjersey.com https://www.nationalsoccershirt.com https://www.mlbplayershop.com https://www.hockeythrowbackshop.com https://www.lakingsplayershop.com https://www.chelseaplayerstore.com https://www.juventusplayershop.com https://www.goldenknightsplayershop.com https://www.bluesplayershop.com https://www.jordangearonline.com/michael-jordan-jerseys-youth https://www.atleticomadridplayershop.com https://www.basketballplayershop.com https://www.romaplayeronline.com https://www.manchestercityplayershop.com https://www.acmilanplayeronline.com https://www.barcelonaplayeronline.com https://www.hotspurplayeronline.com https://www.napoliplayeronline.com https://www.liverpoolplayeronline.com https://www.cavaliersplayeronline.com https://www.warriorsplayeronline.com https://www.hockeyplayeronline.us https://www.patriotsplayeronline.com https://www.soccerplayerjersey.com https://www.bayernmunchenplayershop.com https://www.intermilanplayershop.com https://www.barcelonaplayershop.com https://www.nflplayeruniform.com https://www.realmadridprostore.com