Ulaş PEHLİVAN

Ulaş Pehlivan, 1997 yılında Kara Harp Okulundan mezun olmuştur. Orta Doğu Teknik Üniversitesinde Modelleme ve Simülasyon alanındaki yüksek lisansını 2002 yılında, Roma TRE Üniversitesi, Barışı Koruma ve Güvenlik Çalışmaları alanındaki Yüksek Lisansını, 2012 yılında tamamlamıştır. 2015 yılında Jean Monnet bursunu kazanarak Jean Moulin üniversitesi Lyon/Fransa’da Dış, Savunma ve Güvenlik politikaları alanında misafir araştırmacı olarak bulunmuştur. 2021 yılında ise Başkent Üniversitesi İşletme bölümünde doktora eğitimini tamamlamıştır.

Kara Harp Okulundan  Piyade subayı olarak 1997 yılında mezuniyetini müteakip yurt içi ve yurt dışında (Bosna Hersek Federasyonu, Tunus, Irak, Suriye’de) çeşitli görevler icra etmiştir.

2021 yılında kendi isteğiyle TSK’dan emekli olan Ulaş PEHLİVAN’ın başlıca çalışma alanları; uluslar arası güvenlik çalışmaları, barışı destekleme ve koruma harekatları, şiddete varan aşırıcılık ve radikalleşme, göç yönetimi, düzensiz göç ve mülteci girişimciliğidir. Halen söz konusu alanlardaki çeşitli projelere katkı sağlamaya devam etmektedir.